مگه چند نفر تو دنیا پیدا میشن که باباشون مدرس کلاس "مدیریت زمان" باشه و خودش بیست دقیقه دیر برسه سر کلاس؟!