کاش از روز اول ترم یک این قدر به این در و اون در نزده بودم که بپرسم این سهمیه استعداد های درخشان چیه و به چه دردی میخوره و چه جوری باید اقدام کنم.

یعنی آدم این قدر بی مسئولیت و بی خاصیت هم داریم؟

هزاااااار بار از مسئول آموزشمون پرسیدم،از مدیرگروهمون پرسیدم،یه نفرشونم بهم نگفته بودن که بابا،برای کمک هزینه تحصیلیت باید اول تو سامانه ثریا ثبت نام کنی،بعد اقدام میکنن برات.

دو ترمه میتونستم کمک هزینه بگیرم!

این آدما رو باید چیکار کرد واقعا؟