بعضی ها هم ظاهرا باید آب و هواشون عوض شه،یه مدت دور بشن از بقیه،تا بالاخره ابراز احساسات یاد بگیرن!
خب فکر قلب طرف رو هم بکنید،یهو از فرط تعجب و شادمانی به هم آمیخته،میفته میمیره خونش میفته گردنتون!