نسل جدید یعنی اینکه؛دارم خیلی مهربون طور و با حوصله براش توضیح میدم که:

- ببین عزیزم،وال ها از سخت پوست ها تغذیه میکنن!مثلا خرچنگ ها جزء سخت پوستا حساب میشن...

و بعد از نیم ساعت کاهگل لگد کردن،تازه سرشو میاره بالا و میگه:

- چی داشتی میگفتی؟! خر پوست ها...؟!

دوستت دارم برادر :|