پاییز که می‎شه دلم می‎گیره.

پاییز شباش دلگیره، خیلی!

یه آهنگ حال خوب کن بذارم؟ قدیمی ولی فوق‎العاده؟

اگه انگلیسی بلد نیستین هم فارسیش رو سرچ کنید. خودم وقت ندارم، وگرنه ترجمه خوب تحویلتون می‎دادم!

Beyonce - I was here